Maatwerk

Wanneer de bestaande trainingen van &DePraktijk geen pasklaar antwoord bieden op de vraag die er leeft is er maatwerk vereist.

Wat zijn de mogelijkheden:

  • vragen omtrent het inwerken van een vaste oppas of au-pair en het met elkaar één lijn aanhouden bij het opvoeden van de kinderen. Welke waarden vinden wij als ouders belangrijk en welke regels en afspraken vloeien daar uit voort ten aanzien van de opvoeding van onze kinderen? Hoe willen we dat derden met onze kinderen omgegaan?
  • opvoedvragen die in één of een klein aantal sessies opgehelderd zijn
  • wanneer er behoefte is aan een bepaald stuk van een training, bijvoorbeeld een blok over pesten en samenspelen voor hoogbegaafden, wat is hoogbegaafdheid en wat betekent dat voor mij? Of het ontwikkelen van een positief zelfbeeld van kinderen
  • ouderavonden, teamtrainingen, maatwerkcursussen, thema middagen voor specifieke doelgroepen t.a.v. de onderwerpen die op de site genoemd worden
  • hulp bij het voorbereiden van gesprekken met school. Bijvoorbeeld hoe kaart ik mijn vragen over de begaafdheid van mijn kind aan of werk op ander niveau?
  • wanneer er behoefte is om meer te leren over positief opvoeden en het omzeilen van een aantal valkuilen zonder dat daar een directe opvoedvraag aan ten grondslag ligt. Dit kan in groepsverband of individueel zijn

Hoe werkt het en kosten

De punten zoals hierboven beschreven zijn slechts voorbeelden en dus een greep uit de opties die mogelijk zijn. Bij maatwerk gaan we om de tafel zitten en bespreken we de wensen en behoeftes. Wanneer ik denk een goed antwoord te kunnen bieden maak ik een offerte op en stemmen we vervolgens gezamenlijk een traject af.

De prijs zal afhankelijk zijn van de hoeveelheid tijd die eventueel nieuw te ontwikkelen materiaal met zich meebrengt. Over het algemeen geldt hier het standaard uurtarief van €60,- per uur voor individuele trajecten. Groepstarieven voor teams en groepen leerlingen via school zijn afhankelijk van de vraag.

Kenmerken:

  • uitgebreide intake
  • heldere afstemming
  • aanbod op maat