Sociale vaardigheidstraining voor (hoog-)begaafde kinderen

Zorg zelf voor jouw succes!

Speciaal voor hoogbegaafde kinderen

Deze training is speciaal samengesteld voor hoogbegaafde kinderen omdat een standaard weerbaarheidstraining of sociale vaardigheidstraining (SoVa- training) niet goed aansluit bij de specifieke kenmerken van het hoogbegaafde kind. In reguliere sociale vaardigheidscursussen zijn zij vaak het enige begaafde kind en worden zodoende geconfronteerd met het onbegrip dat ze elke dag al tegenkomen. In Zorg zelf voor jouw succes! wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de leereigenschappen van hoogbegaafden. Verder gaat het eerste gedeelte specifiek over hoogbegaafdheid en wat maakt dat kinderen zich soms anders voelen dan de groep. De overige thema’s worden in samenhang hiermee gegeven.

Hoogbegaafde kinderen worden vaak verweten dat ze op school niet laten zien wat ze kunnen, dat ze niet over voldoende sociale vaardigheden beschikken en dat ze zich niet goed aanpassen aan de groep. Zij zouden academisch voorlopen en emotioneel erg gevoelig zijn, maar onvolwassen op emotioneel gebied.

Omdat hoogbegaafde kinderen zich vaak aanpassen aan de groep is het belangrijk hen in een omgeving met ontwikkelingsgelijken te laten oefenen met hun van nature uitstekende sociale vaardigheden. Daarnaast is het van belang hen te leren hoe zij zichzelf het beste kunnen presenteren en handhaven in een wereld die hen niet begrijpt en die zij op hun beurt evenmin begrijpen. Verder is het belangrijk dat deze kinderen leren na te denken over hun doelen (top-down leren) en over wat ze nodig hebben om deze doelen te bereiken.

Effectieve sociale vaardigheden vormen een van de sleutels voor succes in het leven. Weten hoe groepen functioneren en wat je nodig hebt om je te handhaven in een groep. Deze training, waarbij onder andere sociale vaardigheden worden geoefend, zou weleens van grotere waarde kunnen zijn voor een hoogbegaafd kind dan een verrijkingsprogramma op school.

Hoe werkt het?

Kinderen kunnen de lessen individueel of in een groep volgen. Intern, bijvoorbeeld via de verrijkingsklas van school of extern in de praktijk. De training bestaat standaard uit 8 bijeenkomsten. Afhankelijk van de intake kunnen lessen worden uitgebreid en of worden weggelaten. De uiteindelijke inhoud van de training wordt dus afgestemd op de behoeftes van de groep of van de leerling.

Tijdens de training wisselen verschillende werkvormen elkaar af. De theorie brengen we direct in de praktijk middels opdrachten gericht op samenwerken. Afhankelijk van de locatie gaan we bijvoorbeeld koken, spelletjes spelen of een groepswerk schilderen tussendoor. Dit biedt gelegenheid om op een niet geforceerde manier met elkaar te oefenen.

Voorafgaand aan de training neem ik een intake af waarbij wordt ingegaan op de redenen van aanmelding en de vragen die er zijn. De externe trainingen zullen in principe altijd op woensdagmiddag in de praktijk plaatsvinden.

Tijdens de training ontvangen ouders na elke bijeenkomst een groepsmail met informatie over wat we hebben behandeld en wat er thuis kan worden geoefend. Na afloop van de training vraag ik ouders en het kind een evaluatieformulier in te vullen.

Opzet van de training

Zorg zelf voor jouw succes! is geschikt voor kinderen van ongeveer 6 tot 12 jaar. De training is opgebouwd uit 6 hoofdstukken:

1: over hoogbegaafdheid- wat is het en wat merk je daarvan?

2: vaardigheden van de blauwe gaai- jezelf leren uiten

3: vaardigheden van de merel- hoe je vrienden kunt maken en houden

4: vaardigheden van de duif- hoe je een einde kan maken aan ruzies en gevechten

5: vaardigheden van de kolibrie- hoe om te gaan met pesten?

6: bereiken wat je wilt, hoe doe je dat eigenlijk?

De combinatie van vaardigheden van vogels maakt dat kinderen deze veel beter onthouden en de vaardigheden gemakkelijker kunnen reproduceren in een echte situatie.

De inhoud en kosten

De standaard training bestaat uit 8 bijeenkomsten van anderhalf uur. Inclusief is een intakegesprek en groepsmail na afloop van elke bijeenkomst. Hierin staat wat we hebben behandeld en wat er thuis kan worden geoefend. Verder krijgt elk kind een multomap waarin hij zijn theorie en eventueel eigen werk kan bewaren. Wanneer daar behoefte aan is kan ik de training uitbreiden met contact met school.  De leerkrachten ontvangen dan handvatten om het kind optimaal te begeleiden op sociaal-emotioneel gebied. Een begin- en eindrapportage behoort ook tot de mogelijkheden. Kosten zijn afhankelijk van de groepsgrootte en of de trainingen particulier dan wel via school worden ingekocht.

De trainingsdata en locatie

Neem voor de datum van start voor de nieuwe training even contact op. Deze is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen.

Lunch mag worden opgegeten in de praktijk en daarom is er inloop na schooltijd voor iedereen tot aan 13.15. De les is afgelopen om 14.45. De locatie is Cort van der Lindenlaan 1 in Naarden. De bereikbaarheid is goed vanaf de A1 en vanaf station Naarden Bussum. Aanmelden kan via de mail of telefonisch.

Het liefst wil je dat je kind:

 • kan inschatten wanneer hij moet stoppen met praten
 • kan omgaan met pestgedrag
 • weerbaarder wordt
 • zelf afspraken kan en durft te maken
 • zelf aangeeft op school wanneer het leren saai wordt en vraagt om ander werk
 • leert omgaan met zijn faalangst
 • beter kan functioneren in een groep
 • zelfstandiger wordt

Wat leert je kind in deze training

 • wat is hoogbegaafdheid, waarom is hij anders en wat betekent dat
 • meer inzicht in gedrag van zichzelf en van anderen
 • hoe te praten met verschillende mensen over verschillende onderwerpen
 • hoe betrek je anderen in een spel/ gesprek
 • hoe knoop je een gesprek aan en hoe maak je een (speel-) afspraak
 • hoe ga je om met verschillende mensen en hun meningen
 • hoe ga je om met frustraties
 • hoe ga je om met pesten
 • zelfsturing- hoe jezelf te motiveren
 • hoe zeg je “nee”
 • hoe word je verantwoordelijk voor je eigen leerproces