Gerichte opvoedhulp

Wanneer er meer hulp nodig is bij het opvoeden dan een aantal gesprekken, kan intensievere opvoedhulp met het programma van Triple P een uitkomst zijn. Bijvoorbeeld wanneer er meer dan één vraag ligt die niet opgelost kan worden in korte tijd, wanneer ouders het idee hebben dat het opvoeden niet meer leuk is en verworden tot een strijd en bij uiteenlopende gedragsproblemen of storend gedrag van kinderen. Het programma van Triple P niveau 4 bestaat uit minimaal 8 sessies van ongeveer 60 tot 90 minuten per keer.

De communicatie en interactie tussen ouders en kinderen staat centraal tijdens de training. Aan de hand van een aantal technieken en materialen leer ik ouders de belangrijkste principes van positief opvoeden en werken we aan het bevorderen van het gevoel zelf weer grip te hebben op de opvoedsituatie.

Triple P is een opvoedkundig programma, dat ouders ondersteunt bij het opvoeden zonder voor hen te bepalen hoe goed opvoeden eruit moet zien. Het is te vergelijken met een gereedschapskist vol opvoedstrategieën. Ouders kiezen het gereedschap dat ze nodig hebben. En zij bepalen hoe ze het gereedschap gebruiken.

Wat doet Triple P?

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma en is voor alle ouders van kinderen in alle leeftijden. Het programma dat ik hier aanbied is voor gezinnen met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Voor overige programma’s van Triple P: www.triplep-nederland.nl

Hoe werkt het?

Sessie 1

Bij aanvang van de training kijk ik eerst naar de hulpvraag. Het kan zijn dat ouders doorverwezen zijn vanuit een andere instantie zoals bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dan is er al een deel van de intake gedaan. Wanneer dat niet het geval is neem ik een volledige en uitgebreide intake af, waarbij ook een aantal vragenlijsten horen. Deze worden voor de volgende sessie ingevuld, liefst door beide ouders/ opvoeders wanneer dat van toepassing is. Ook kan er een observatie van het betreffende gedrag in de thuissituatie wenselijk zijn.

Sessie 2

In de tweede sessie bespreken we alle verzamelde informatie en stellen ouders de doelen vast waaraan ze willen werken.

Sessie 3

Tijdens sessie 3 laat ik ouders kennismaken met de principes van positief opvoeden en met verschillende soorten opvoed-vaardigheden.

Sessie 4

Tijdens deze sessie bespreken we de strategieën voor het omgaan met ongewenst gedrag. Deze zullen we ook oefenen met elkaar voordat ouders ze thuis zullen gaan toepassen.

Sessie 5, 6 en 7

Dit zijn oefensessies. Afhankelijk van de doelen die ouders zich van tevoren hebben gesteld, zullen we deze sessies gebruiken om de vaardigheden oefenen. Wanneer er minder oefensessies nodig zijn gaan we eerder over naar de inhoud van sessie 8. Er kan ook met elkaar besloten worden om juist nog extra te oefenen.

Sessie 8

Deze sessie gaat over vooruit plannen en het leren vermijden van risicovolle situaties waarin het ongewenste gedrag zou kunnen voorkomen.

Sessie 9

Dit is een oefensessie waarin we aan de slag gaan met de theorie uit de vorige sessie en de ervaringen die in de tussentijd thuis zijn opgedaan.

Sessie 10

Afronding van het programma.

De kosten en tijdsinvestering

Vanwege de continuïteit en het effect van het programma is het van groot belang dat er door ouders een tijdsinvestering gedaan kan worden van een uur tot anderhalf uur per week voor de sessies. Daarnaast is het bijhouden van het gedrag van het kind of kinderen een essentieel onderdeel dat gedurende de hele training zal blijven doorgaan. In eerste instantie om het gedrag te inventariseren. Later om te zien dat de nieuwe manier van hanteren van ongewenst gedrag leidt tot resultaten. Dit vraagt tijd om af en toe gedurende de dag bijvoorbeeld een gedragsscorelijst bij te houden.

De kosten zijn afhankelijk van het aantal sessies en zullen worden berekend met €60,- per uur. Voor het tienwekelijkse programma van 10 sessies is dat € 600,- tot maximaal € 900,-. Het cursusboek voor ouders (€17,50) is hierbij inbegrepen. In dit werkboek staat de inhoud van de sessies, de doelen en de theorie van het positief opvoeden, evenals de verschillende strategieën die we zullen bespreken. Een boek dat als naslagwerk zijn dienst kan blijven doen, ook na afloop van de training.

Bron: www.positiefopvoeden.net/ triplep-nederland.nl

Positief Opvoeden volgens de methode Triple P helpt om:

  • Gelukkige en zelfverzekerde kinderen groot te brengen
  • Probleemgedrag aan te pakken zodat het gezinsleven voor iedereen prettiger wordt
  • Regels te gebruiken en routines te ontwikkelen die echt werken
  • Goed gedrag bij kinderen te bevorderen
  • Goed voor jezelf te zorgen
  • Je zekerder over jezelf als ouder te laten voelen

Triple P leert ouders:

  • Een positieve opvoedstijl
  • Beter omgaan met moeilijk gedrag van kinderen
  • Betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties